تبلیغات
برای او - حقیقت و دروغ ...
برای او

سخت بکوش تا دوست داشته باشی کسی که دوستت ندارد ، مهم نیست چطور این را به قلبت بفهمان !روزی دروغ به حقیقت گفت: مــــیل داری با هم به دریـــا برویم و شنـــا كنیم ، حقیقــت ساده لــوح پذیرفت و گول خورد. آن دو با هم به كنار ساحل رفتند ، وقتی به ساحل رسیدند حقیقت لباسهایش را در آورد . دروغ حیلــــه گـــر لباسهای او را پوشید و رفت . از آن روز همیشه حقیقت عــــریان و زشت است ، اما دروغ در لبــــــاس حقیقت با ظاهری آراسته نمایان می شود

نوشته شده در شنبه 15 آبان 1389 ساعت 03:44 ق.ظ توسط » محمد نظرات | |