تبلیغات
برای او - خوشگل من
برای او

سخت بکوش تا دوست داشته باشی کسی که دوستت ندارد ، مهم نیست چطور این را به قلبت بفهمان !

دوست دارم

____$$$$$$$$$____
______$$$$$______
______$$$$$______
______$$$$$______
______$$$$$______
____$$$$$$$$$____
____$$$$$$$$$____
_________________
_$$$$$$___$$$$$$_
$$$$$$$$_$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$
_$$$$$$$$$$$$$$$_
___$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$_____
_______$$$_______
________$________
_________________
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$$_$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$_____
______$$$$$______
______$$$$$______
______$$$$$______
_________________
_____$$$$$$$_____
___$$$$$$$$$$$___
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
___$$$$$$$$$$$___
_____$$$$$$$_____
_________________
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$___$$$$$__
__$$$$$$_$$$$$$__
___$$$$$$$$$$$___نوشته شده در سه شنبه 18 آبان 1389 ساعت 05:26 ق.ظ توسط » حدیث نظرات | |